Τύποι Ακουστικών

Βρείτε τον τύπο ακουστικού που σας ταιριάζει

Τεχνολογία Ακουστικών Βαρηκοΐας

Τα ακουστικά βαρηκοΐας ή ακουστικά βοηθήματα, διακρίνονται σε αναλογικά και ψηφιακά, ανάλογα με τον επεξεργαστή σήματος που χρησιμοποιούν.

Τα αναλογικά ακουστικά, ονομάζονται έτσι επειδή τα ηλεκτρικά κύματα που παράγονται είναι ανάλογα του ήχου που εισέρχεται στο όργανο, όπως οι ραβδώσεις ενός δίσκου γραμμοφώνου, οι οποίες μοιάζουν με τα ηχητικά κύματα που χρησιμοποιούνται όταν κόβεται ο δίσκος. Η αναλογική τεχνολογία συνίσταται στην τροποποίηση ενός συνεχούς ηλεκτρικού σήματος. Στη σημερινή αγορά τα αναλογικά ακουστικά συνεχίζουν να μειώνονται σε αριθμό και να αντικαθίστανται από περισσότερο εξελιγμένα ακουστικά, ικανά να παρέχουν μεγαλύτερα οφέλη στα άτομα με βαρηκοΐα.

Τα ψηφιακά ακουστικά μετατρέπουν τα ηχητικά κύματα σε αριθμούς, που είναι αποθηκευμένοι ως δυαδικά ψηφία (το 0 και το 1 που αναφέρονται ως bits) όπως ο υπολογιστής αποθηκεύει τα δεδομένα. Μία ψηφιακή συσκευή μετατρέπει το συνεχές ηλεκτρικό σήμα, μέσω ενός μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό (A/D), σε μια σειρά πολλών ξεχωριστών bits, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη συχνότητα, την ένταση και τη χρονική διάρκεια. Όταν ένα σήμα έχει ψηφιακή μορφή, μπορούν να γίνουν προηγμένες λειτουργίες με ταχύτητα φωτός. Μετά τα εναλλασσόμενα σήματα μετατρέπονται σε αναλογική μορφή από ένα μετατροπέα ψηφιακού σε αναλογικό (D/A). Τα ψηφιακά ακουστικά μπορούν να παρέχουν βελτιωμένη καθαρότητα σημάτων και ενισχυμένες αναλογίες σήματος - θορύβου, οι οποίες υπερτερούν εκείνων που λαμβάνονται με τις παραδοσιακές αναλογικές συσκευές. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει στα ακουστικά να αποθηκεύουν ήχους που εισέρχονται στη συσκευή και να διαχωρίζει τα σήματα που θέλει (π.χ. θόρυβος). Τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών ακουστικών γίνονται πιο εμφανή στα άτομα που τα χρησιμοποιούν. Σήμερα πάνω από το 90% των ακουστικών βαρηκοΐας που πωλούνται είναι ψηφιακά.

Τύποι Ακουστικών Βαρηκοΐας

Τα ακουστικά βαρηκοΐας διακρίνονται κυρίως σε δύο κατηγορίες:

Tα ενδοωτιαία ακουστικά βαρηκοΐας, ΙΤΕ (In The Ear)

Τα ενδοωτιαία (ΙΤΕ) κατασκευάζονται ανάλογα με τη μορφολογία του ακουστικού πόρου και περιλαμβάνουν τους παρακάτω τύπους:

- Αθέατο (σχεδόν) ακουστικό CIC (Completely In Canal)

- Ακουστικό που φαίνεται ελάχιστα ITC (In The Canal)

- Ακουστικό που καλύπτει μόνο την είσοδο του ακουστικού πόρου (Half shell)

- Ακουστικό που καλύπτει πλήρως την εσωτερική κοιλότητα του ακουστικού πόρου (Full shell)

Τα οπισθοωτιαία ακουστικά βαρηκοΐας, ΒΤΕ (Behind The Ear)

Τα οπισθοωτιαία (ΒΤΕ) τοποθετούνται πίσω από το αυτί, προσαρμόζονται με ένα εκμαγείο και περιλαμβάνουν τους παρακάτω τύπους:

- Κλασικό εκμαγείο που εφαρμόζει και φράζει τον ακουστικό πόρο

- Ανοικτού τύπου εφαρμογή, που προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στο χρήστη, καθώς ο ακουστικός πόρος αερίζεται και δε δημιουργείται υγρασία στον ακουστικό πόρο.

Γενικά, οι τύποι ΙΤΕ και ΒΤΕ έχουν διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες.

Κυρίως όμως, μπορούμε να πούμε εξαρτώνται από τη βαρηκοΐα του χρήστη, τις απαιτήσεις του, τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε, την ιδιοσυγκρασία του και τη δεξιότητά του.

Η εφαρμογή ΒΤΕ ανοικτού τύπου (open fit) είναι κατάλληλη μόνο για ορισμένες απώλειες ακοής, αλλά πραγματικά προσφέρει τη μεγαλύτερη άνεση στο χρήστη, με τη μεγαλύτερη ευκολία προσαρμογής και είναι σχεδόν αθέατη.

Νέα Γενιά Ακουστικών