Αντιμετώπιση της Βαρηκοΐας

Προσφέρετε στον εαυτό σας μια καλύτερη ποιότητα ζωής

Η βαρηκοΐα αντιμετωπίζεται κυρίως, με δύο τρόπους: Τα ακουστικά βαρηκοΐας και τις εμφυτευόμενες συσκευές (εμφυτεύματα).

Τα ενισχυτικά και αισθητηριακά συστήματα, με τη μορφή ακουστικών βοηθημάτων ή εμφυτευμάτων, αποτελούν βασικό παράγοντα των προσπαθειών για την αποκατάσταση του βαρήκοου ασθενή. Αν και ισχύει ότι ορισμένοι ασθενείς δε μπορούν να χρησιμοποιήσουν ή δεν επιθυμούν να φορέσουν ακουστικά, η ενίσχυση θα πρέπει να θεωρείται για όλους τους ασθενείς με ακουστική βλάβη κομμάτι ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αποκατάστασης.

Το καθήκον του ακοολόγου είναι να βρει τα καταλληλότερα ενισχυτικά, αισθητηριακά συστήματα για τις ανάγκες του ασθενή, τα οποία θα δώσουν τη μεγαλύτερη πιθανή ενίσχυση για την κατανόηση της ομιλίας. Αυτό το καθήκον αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση, όταν πρόκειται για παιδιά ή άτομα με πολλαπλές αναπηρίες που δε μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως στη διαδικασία της θεραπείας. Επίσης με ενήλικες ασθενείς που αρνούνται την αντιλαμβανόμενη ανάγκη της οικογένειας για θεραπεία, ή με ηλικιωμένους των οποίων οι φθίνουσες νοητικές και φυσικές ικανότητες παρεμποδίζουν τη διαδικασία της θεραπείας.

Η επιλογή του ακοολόγου για την κατάλληλη ενίσχυση πρέπει πάντα να ακολουθείται από ορισμένα μέσα τα οποία εξασφαλίζουν ότι η απόδοση που λαμβάνεται, προσεγγίζει την απόδοση που αναμένεται.