Ανάλυση Cookie

ΑΝΑΛΥΣΗ COOKIES του ιστοτόπου https://www.aenaiakoi.com/
Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Γερμανία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης (3)

Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες

ONOMA COOKIE ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
_ga aenaiakoi.com HTTP 2 χρόνια
Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη.
Πηγή: https://www.aenaiakoi.com/
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

_gat aenaiakoi.com HTTP 1 ημέρα
Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει το ρυθμό εισροής αιτημάτων
Πηγή: https://www.aenaiakoi.com/
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

_gid aenaiakoi.com HTTP 1 ημέρα
Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
Πηγή: https://www.aenaiakoi.com/
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)