Αξιολόγηση Ακοής

Πόσο καλά ακούτε; Κάντε αξιολόγηση ακοής σήμερα!

Το ανθρώπινο αυτί αποτελείται από τρία τμήματα, το εξωτερικό, το μεσαίο και το εσωτερικό αυτί.Το εξωτερικό αυτί αποτελείται από μια κελυφοειδή προεξοχή (πτερύγιο) στη κάθε πλευρά του κεφαλιού, ένα πόρο μέσω του οποίου διέρχονται οι ήχοι και από την τυμπανική μεμβράνη στο τέλος του πόρου.Το μεσαίο αυτί αποτελείται από ένα χώρο γεμάτο αέρα με μία αλυσίδα μικρών οσταρίων, τη σφύρα, τον άκμονα και τον αναβολέα.Το εσωτερικό αυτί αποτελείται κυρίως από τον κοχλία, που είναι γεμάτος με υγρά και πολλά μικροσκοπικά συστατικά μέρη. Θέτοντας τα υγρά του κοχλία σε κίνηση μετασχηματίζονται τα ηχητικά κύματα σε ηλεκτρικούς παλμούς, που μεταφέρονται στον εγκέφαλο, μέσω του ακουστικού νεύρου.

Η λειτουργία της ακοής έχει ως εξής:

Το εξωτερικό αυτί συλλέγει τα ηχητικά κύματα, τα οποία μέσω του ακουστικού πόρου οδηγούνται στο τύμπανο (τυμπανική μεμβράνη). Εκεί προκαλούνται δονήσεις, οι οποίες ανιχνεύονται από τα τρία οστάρια (σφύρα άκμονας, αναβολέας). Οι δονήσεις αυτές μεταφέρονται στον κοχλία, θέτοντας τα υγρά του κοχλία σε κίνηση μετατρέποντας με αυτό τον τρόπο τα ηχητικά κύματα σε ηλεκτρικούς παλμούς. Στη συνέχεια οι ηλεκτρικοί αυτοί παλμοί ταξιδεύουν μέσω του ακουστικού νεύρου στον εγκέφαλο.

Σήμερα η αξιολόγηση της ακοής γίνεται κυρίως με τη δοκιμασία καθαρών τόνων, μέσω ενός ακοομετρητή.

Ο ρόλος του ασθενή είναι πολύ σημαντικός κατά τη διάρκεια της ακοομέτρησης. Η προσέγγιση της εξέτασης διαφέρει σημαντικά, ανάλογα την ηλικία (ενήλικες, παιδιά), τη νοημοσύνη, την εκπαίδευση, το κίνητρο και τη θέληση συνεργασίας.

Στην ακοομετρία καθαρών τόνων, άσχετα από το πώς διαβιβάζεται το μήνυμα, οι ασθενείς θα πρέπει να μάθουν να αποδέχονται την ευθύνη τους απέναντι στην εξέταση, ώστε τα τελικά αποτελέσματα να είναι έγκυρα.

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η Κλίμακα Ακουστικής Βλάβης βασισμένη στο μέσο όρο καθαρών τόνων στα 500, 1000 και 2000 Hz.

Μ.Ο.Κ.Τ. (db)

Επίπτωση στην Επικοινωνία

Εφαρμογή Ακουστ. Βαρηκοΐας

Εφαρμογή Επικοιν. Εκπαίδευσης

-10 έως 15

Καμία

Όχι

Όχι

16 έως 25

Πολύ μικρή

Ενδεχομένως

Ενδεχομένως

26 έως 40

Μικρή

Πιθανόν

Πιθανόν

41 έως 55

Μέτρια

Σίγουρα

Σίγουρα

56 έως 70

Μεγάλη

 Σίγουρα               

Σίγουρα               

71 έως 90

 Σοβαρή
 Σίγουρα
 Σίγουρα

Μεγαλ. 90

 Πολύ Σοβαρή
 Σίγουρα

Σίγουρα

Στην παραπάνω κλίμακα οι στάθμες ακοής βασίζονται στην κλίμακα ANSI-1996